Regulamin

Regulamin - obiady abonamentowe

 

Celiacooking
ul. Dziewulskiego 21
87-100 Toruń
tel. 505 016 554

1. Przez obiad abonamentowy należy rozumieć zestaw obiadowy (obiad dnia) składający się z: zupy, drugiego dania, surówki.

2. Obiady wydawane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 12:00-17:00.

3. Zamówienie na obiad abonamentowy można składać już od 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym obiady będą wykorzystane (np. zamówienie abonamentu na marzec od 20 lutego).

    UWAGA: Zamówienie na miesiąc luty przyjmowane są w każdy piątek.

4. Minimalna ilość obiadów, którą można wykupić w ramach obiadów abonamentowych wynosi 5 obiadów.

5. Cena jednego zestawu obiadowego w ramach obiadów abonamentowych wynosi 11 zł.

6. Dokonując zakupu abonamentu, klient wybiera dowolne robocze dni miesiąca ,w których będzie korzystał z obiadu. Dotyczy to miesiąca, na który został wykupiony abonament.

7. Niewykorzystanych obiadów w danym miesiącu, na który zostały wykupione, nie można wykorzystać w kolejnych miesiącach roku.

8. W przypadku niewykorzystania obiadu w wybranym dniu bon przepada, chyba że klient minimum 2 dni wcześniej powiadomi osobiście lub telefonicznie personel bistro o tej sytuacji.

9. W dniu zakupu obiadów abonamentowych klient otrzymuje potwierdzenie z informacją o ilości wykupionych obiadów abonamentowych wraz z kwotą należności oraz kartę abonamentową na okaziciela, będącą podstawą do wydawania obiadów abonamentowych w danym miesiącu.

10. Karta abonamentowa wystawiana jest na każdy kolejny miesiąc roku kalendarzowego i zawiera imię i nazwisko, miesiąc obowiązywania karty, informacje o ilości wykupionych obiadów abonamentowych oraz podpis pracownika bistro.

11. Abonament można wykupić od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 17:00 u menagera restauracji lub osoby przez niego wyznaczonej.

12. Bistro nie wydaje duplikatów kart abonamentowych. Za utratę, zniszczenie, zagubienie itp. odpowiada klient.

13. Klient w momencie realizacji zamówienia jest zobowiązany do okazania całej karty abonamentowej w celu dokonania potwierdzenia wydania zestawu abonamentowego przez personel.

Zapraszamy !